Kamerastabilisator – för bättre filmer

sliderhollywoodland

Kamerastabilisator är precis som det låter – det är en stabilisator för kameror. När vi håller en kamera på fri hand så blir det lätt skakningar. Vi går, handen skakar – orsakerna är flera. Allra tydligast blir det om vi har en teleoptik på kameran och när vi börjar bli lite trötta i armen och mjölksyran kommer. Resultatet blir då ofta skakiga filmklipp som inte är så behagliga att titta på. Lösningen på problemet är en kamerastabilisator.

Video: Lanparte HHG-01 och GoPro

Ett exempel på hur det kan se ut. En GoPro 4 monterad på den aktiva stabilisatorn Lanparte HHG-01. Filmaren springer på en strand på Irland, med stabilisatorn avslagen och påslagen så det går att jämföra hur det blir utan och med aktiv stabilisering. Det är inga astronomiska skillnader, men ändå tydligt att stabilisatorn gör så att kameraåkningen blir mjukare och behagligare att titta på.

Kamerastabilisator, aktiv och passiv

Kamerastabilisator

Illustration av vad vi vill ska komma med i filmen (inom röd ram) och vad som faktiskt kommer med (hela bilden) då vi inte använder en stabilisator. Då kameran skakar så filmar vi alltså ofrivilligt lite utanför ramen i några millisekunder, och då blir det en skakig filmsekvens.

Man skiljer i regel på en aktiv och en passiv stabilisator. En passiv stabilisator arbetar med ren tyngdkraft. Det sitter normalt en arm någonstans under kameran som i sin tur oftast har tyngder som pressar ner hela riggen och gör därmed så att en tiltning (skakning) åt ena hållet motverkas och minskar i kraft. Om kameran är på väg att röra sig hastigt åt höger så upphävs den rörelsen något genom att stabilisatorn genom tyngdkraft vill motverka åt vänster. Det blir fotfarande en rörelse åt höger, men den blir betydligt svagare och därmed mindre inverkande på filmklippet.

En aktiv kamerastabilisator har gyromotorer som gör samma sak, men oftast mer effektivt. Naturligtvis skiljer det sig mellan olika modeller och fabrikat och en rejäl passiv stabilisator kan vara mycket bättre än en aktiv av låg kvalitet. Men som en enkel tumregel kan man säga att de aktiva oftast ger ett bättre resultat, givet att de är av god kvalitet. Principen med  en stabilisator med gyromotorer är ungefär densamma som kameror med stabiliseringssystem i optiken, motorer motverkar en rörelse åt ena hållet genom att verka åt det andra.

En Sevenoak SK-W08 packas upp, en hållare för smartphone monteras och hela riggen balanseras.

Exempel på passiv kamerastabilisator är Sevenoak SK-W08 och SK-SW01N. På SK-W08 monteras mindre kameror eller en smartphone och balanseras upp genom att förflytta balansvikter i botten, på balansarmen under kameran. När man har fått kameran att bli balanserad, det vill säga sitta helt rakt och inte luta varken framåt-bakåt eller höger-vänster, är det bara att börja filma. Principen är densamma med SK-SW01N men man balanserar kameran genom att förflytta plattan i toppen där kameran sitter monterad. SK-SW01N är avsedd för lite större kameror, typ systemkameror.

Stabilisering i programvara

Det finns även program som kan stabilisera en skakig film. Det sker digitalt och enkelt förklarat kan man säga att programmet zoomar in lite i bilden och motverkar åt vänster när det skakar åt höger. När vi håller en kamera och skakar så rör sig ju kameran något åt ena hållet och sedan åt det andra. Det är det som vi uppfattar som skakningar. Med andra ord så filmar vi, så att säga, “utanför” det område vi egentligen vill. Exempel på program som kan justera detta i efterhand är Final Cut Pro. Programmet zoomar alltså digitalt in i filmrutan och agerar stabilisator på digital väg. Resultatet blir ganska bra, men det sker egentligen lite på bekostnad av filmens upplösning.

En användare visar hur man kan stabilisera en skakig film digitalt med två metoder. Det första exemplet är digital zoom, det andra är att helt enkelt sänka hastigheten på klippets uppspelning. Metod två gör så att en skakning blir långsammare och uppfattas därmed som mindre jobbig för våra ögon.

Olika metoder för bildstabilisering

Lite förenklat kan man säga att det finns tre huvudsakliga metoder för att ta bort skakningar är ett videoklipp:

  • 1. En kamera med ett objektiv som har ett system för stabilisering.
  • 2. Kameran används med en kamerastabilisator, aktiv eller passiv.
  • 3. Filmklippen stabiliseras digitalt i ett videoredigeringsprogram.

Movie DogAlternativ 1 är sällan eller aldrig möjligt med mindre och enklare kameror eller med en smartphone då de inte brukar ha ett sådant system inbyggt. En bra lösning kan förstås vara en kombination, till exempel en kamera på en aktiv stabilisator där klippen sedan putsas lite svagt i ett program. Resultatet kan bli fantastiskt och betydligt mycket trevligare att se på än skakiga filmer som känns “amatörmässiga”.

 

 

 

 

Movie Dog har beställt en kamerastabilisator…

Relaterat

Hollywoodland

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara