Är det billigare att köpa utomlands?

Köpa utomlands, billigare eller inte?

Som konsument ställer man sig ofta frågan om det är billigare att köpa en vara utomlands. Och Ja, det kan det vara. Ibland. Det händer att man gör ett riktigt fynd ibland och lyckas få tag på något till ett alldeles särskilt pris som inte går att bräcka någonstans. Och då ska man förstås slå till och hoppas att allt kommer att gå bra. Och det kan det göra. Det kan gå bra. Ibland. Men det kan bli hur fel som helst också. Det är väldigt svårt som köpare att veta om den som säljer är en seriös säljare som vill gott och som skickar det man har beställt. Om det skickas något överhuvudtaget.

Östasiatiska Internetsidor

Det har varit populärt under en tid att handla varor på en del östasiatiska hemsidor. Så populärt att Tullverket och Posten nu har infört avgifter. Från och med mars månad 2018 ska varje köpare betala införselmoms och inte sällan även administrativa avgifter innan varan når sin slutdestination. Beroende på vad det är så finns en stor chans att en tullavgift läggs på också, och då blir det långt ifrån så billigt som man först fick intrycket av. Köpa utomlands kan bli billigare, men inte självklart. Det händer att produkterna i vår butik, både den fysiska på Åsgatan och Internetbutiken här på hemsidan, jämförs med varor på fjärran östasiatiska hemsidor och att vi då tycks ha högre priser. Men produkterna är då redan klara, med införselmoms, tull och administrativa avgifter. Och inte minst – med garantier. Och så får man även det man betalar för. Vi skickar inte en tom kartong och skulle det vara något problem så reder vi ut det.

köpa utomlands

Nordamerikanska Internetsidor

Det är inte lika vanligt idag, men det förekommer ännu att vissa köp görs på nordamerikanska hemsidor. Och visst kan man göra fynd där också. Men som en enkel tumregel bör man komma ihåg att det skiljer sig lite vad gäller skyldigheten att upplysa konsumenterna. I Sverige måste butiker redovisa priser inklusive moms och vid köp som görs av företag så måste de vara tydliga med att det då handlar om priser utan moms. Då ett företag genomför ett köp så tillkommer ändå moms, så det pris man ser på en sida – utan moms – är bara en service.

Kravet på att ange priser inklusive moms är inte detsamma i nordamerika. Där anges i regel priser utan moms och då kan det se billigare ut. Men vad man som köpare bör ta hänsyn till är att momsen läggs på varan då den förs in i Sverige. Man är alltså skyldig som köpare att betala moms. Därtill kommer tullavgift om det är en vara som är belagd med tull. Dessutom tillkommer frakt och man bör som köpare ta en försäkring på frakten, om olyckan skulle vara framme. Man kan ha tur och få stulet gods ersatt av något fraktföretag, men man ska inte räkna med att det är någon naturlag som styr välvilligheten hos de som fraktar gods. Och som grädde på mosen så finns det en stor risk att det tas ut administrativa avgifter för själva arbetet som utförs. Det räcker således inte alltid med att betala moms, tull, frakt och försäkring för att tillfredsställa kraven från Posten, Tullverket och fraktbolaget. De kan kräva en avgift för att göra en importdeklaration, dvs arbetet med att hjälpa dig att få in varan i Sverige.

Europeiska hemsidor

När man funderar på att köpa utomlands så kommer man ofta i kontakt med hemsidor baserade någonstans i Europa. Och även där kan man göra vissa fynd. Men reglerna är i stort desamma och man bör som köpare komma ihåg att man inte slipper moms, frakt och en del andra kostnader bara för att man handlar via en internetshop utanför Sverige. Man kan jämföra det med att vara turist i landet. Inom EU gäller förstås de regelverk som är fastställda inom EU, vilket betyder att man betalar moms enligt de regler som gäller i landet där varan säljs. Det är alltså en fri marknad inom EU, men “taxfree” gäller bara på specifika platser. Man bör dessutom komma ihåg att det är säljande butik/företag/sajt som ska hjälpa till med eventuell problem som kan uppstå senare, vilket betyder att man som kund inte kan gå till ICA och klaga på en vara som köpts på Konsum – alltså: Om varan behöver reklameras eller om man som kund behöver support så vilar inget ansvar på en butik i Sverige att lösa den frågan. Man bör även försäkra sig om att säljande företag lever upp till andra villkor, t ex de som specificeras under rubriken Producentansvar nedan.

Konsumentskydd

Vad man som köpare bör tänka på, både en och två gånger, är vad som händer sedan. Om varan man köpt inte fungerar som den ska – vad händer då? Här är det viktigt att komma ihåg att det är butiken som sålde varan som har ansvaret – inte en annan butik. Det här är tumregeln som normalt gäller. Fungerar inte varan, ta då kontakt med den som sålde den – oavsett var i världen den köptes. Det vilar inte något ansvar på butiker i Sverige att lösa problemet. Det är du som köpare av varor utomlands som är importör och det är då du som får ta tag i problemet. Att köpa utomlands innebär således en hel del förpliktelser, regler, avgifter och ansvar.

Producentansvar

Utöver ovanstående regler gällande import, tull, moms m m så finns det ytterligare ett ansvarsområde man som köpare ska komma ihåg: Alla som köper in varor som sätts på den svenska marknaden ska redovisa mängd och vikt till, exempelvis, El-Kretsen. Seriösa företag är anslutna till någon form av återvinningssystem för de produkter som säljs på den svenska marknaden och det betyder också att de rapporterar månadsvis samt betalar en avgift baserat på mängd och vikt. Dessutom betalar företagen en årlig avgift till Naturvårdsverket för tillsyn. Regelverket baseras på lagstiftning där det står att läsa:

9 § Med producent avses i denna förordning den som
3. är etablerad i Sverige och släpper ut en elutrustning från ett annat land på den svenska marknaden, eller
4. säljer en elutrustning på distans direkt till en användare i ett land inom EU där säljaren inte är etablerad.

Det handlar alltså om att värna vår egen natur och miljö. Elektronik, batterier m m blir förr eller senare uttjänta och vad händer med dem då? Alla svenska handlare med samvete lever upp till de direktiv som finns för att ta ansvar för en god miljö. Frågan är nu: Det utlandsbaserade företag som säljer till konsumenter i Sverige – betalar de avgift för att sätta produkter på den svenska marknaden? Gör du som köpare det? Det här är frågor man bör ställa sig själv och säljaren när man har tänkt att köpa utomlands.