2,3 m vid användning av AF, 2,2 m vid manuell fokusering

1 produkt